صنایع تکمیلی

سود پرک یا کاستیک سودا در صنایع دیگری هم کاربرد دارد که می توان از صنایع زیر نام برد :

صنعت آب و فاضلاب (جهت لخته کردن فلزات سنگین و کنترل اسیدیته درتصویه آب)

صنعت فلزی و تولید شیشه روی، آلومینیوم، گالوانیزه و آبکاری

سود پرک در صنعت چرب گیرها و سایر صنایع وابسته

صنعت چرم و نساجی

صنعت تولید کارتن و کاغذ

صنعت چسب

صنعت نمک

صنعت پلاستیک

صنعت کشاورزی

صنعت نساجی

کارخانجات پنبه و…