صنایع کاغذ

سود پرک دارای مصارف فراوانی در صنایع مختلف می باشد . بخصوص به عنوان ماده اصلی در تولید و تخمیر کاغذ استفاده می شود . سود پرک در جدا سازی الیاف سلولز از لگینین و در تجزیه چوب و تولید خمیر در صنعت کاغذ سازی نقش اساسی دارد .

از سود پرک برای افزایش PH در فرآیند تخمیر الیاف کاغذ استفاده می شود . با اضافه شدن سود پرک به الیاف کاغذ ، PH آن بالا رفته و موجب می شود الیاف ها صاف و صیقل و متورم شوند که در فرآیند آسیاب شدن آن ها بسیار مهم است . سود پرک همچنین در سفید کردن الیاف قهوه ای در فرآیند پخت تاثیر دارد.