صنایع شیمیایی

سود پرک کیمیا شیمی در صنایع شیمیایی ماده ای بسیار پر کاربرد است .

 

از جمله کاربرد های سود پرک در صنعت شیمیایی :

صنعت باطری سازی (خنثی سازی اسید و باطری سازی در خودرو سازی)

صنعت داروسازی

صنعت الکل سازی

صنعت آرایشی بهداشتی

صنعت مواد شوینده و خصوصا صنعت صابون سازی

صنایع پتروشیمی (حفاری، تاسیسات، تعمیرات)

صنعت رنگ رزی

آزمایشگاه

و سایر صنایع شیمیایی