ضمانت کیفیت سود پرک

از آنجا که کیمیا شیمی مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار داده و همواره تاکید بر کیفیت سود پرک تولید شده دارد ، همیشه و پیوسته سود پرک را بشرط آنالیز و با کیفیت عالی و بسته بندی مناسب تحویل خریداران داخلی و خارجی می نماید، لذا درصورت هرگونه مغایرت بلحاظ آنالیز، رنگ و شکل ظاهری و کیفیت سود پرک ، کیمیا شیمی کالای معیوب را با هزینه خود در اسرع وقت عودت می نماید و کالای سالم جایگزین خواهد نمود.

کیمیا شیمی همواره رضایت مصرف کنندگان، خریداران و کارخانجات تولیدی کشور که سود پرک (سود کاستیک) خریداری می نمایند را به طریق اصولی و منطقی تضمین می نماید.

لذا عرضه کالای باکیفیت شعار ماست و چنانچه کیفیت سود پرک خریداری شده، نامطلوب باشد یا اگر در اثر حمل و نقل دچار آسیب دیدگی شود و یا در صورت مغایرت مشخصات فنی محصول (آنالیز) با آنچه برای مشتری ارسال شده؛ شرکت کیمیا شیمی تضمین برگشت کالا و استرداد وجه واریزی طی ۴۸ ساعت کاری را می دهد. (بدیهی است محصول مرجوعی می بایستی در شرایط اولیه بسته بندی خود قرار داشته باشد)

بازرسی کیفیت سود پرک تولیدی کیمیا شیمی توسط شرکت های بازرسی بین المللی از جمله SGS صورت می گیرد و بر مبنای گزارش شرکت های بازرسی بین المللی تضمین می شود.

رضایت مداری مشتری و ارائه سود پرک با کمیت و کیفیت افتخار ماست.