بسته بندی سود پرک

نحوه بسته بندی سود پرک و ارائه به مشتری:

سود پرک کیمیا شیمی در بهترین کیسه های دوجداره (لمینه) پرو پیلن و پلی اتیلن با دوخت مناسب بسته بندی می گردد و درصورت درخواست مشتری به صورت پالت و شرینگ شده نیز عرضه می گردد.

 بسته بندی سود پرک به صورت :
۱-سود پرک در کیسه های ۲۵ کیلویی با عرض ۵۰×۸۰ سانتی متر و به وزن دو لایه ۶۰×۸۰ گرم بسته بندی می شود. این کیسه ها حتما می بایست با استفاده از نخ محکم پلی استری دوخته شود زیرا اگر از نخ معمولی استفاده شود ، سود پرک به مرور نخ دوخت را دچار پوسیدگی نموده و در خود حل می نماید. بطوریکه با ورود هوا به داخل کیسه ها ، سود پرک تبدیل به کلوخ گردیده و با ترکیب هوا و هیدروکسید سدیم، سود پرک کلوخه شده متورم و به مرور کیسه از هم شکافته و متلاشی می گردد. در جا به جایی این نوع سود به منظور جلوگیری از صدمات جسمی ، حتما می بایست اصول ایمنی و بهداشتی رعایت گردد.
۲-کیسه جمبوبگ: در این نوع بسته بندی سود پرک به صورت ۴۰ کیسه ۲۵ کیلویی در یک کیسه یک تنی (جمبوبگ) بسته بندی می شود. کیسه جمبوبگ محافظ مناسبی برای جلوگیری از پارگی احتمالی کیسه ها بر اثر جا به جایی می باشد و همچنین از تابش مستقیم آفتاب به کیسه ها و نفوذ هوا به کیسه های آسیب دیده نیز جلوگیری نماید.